Tiêu Dao Chiến Thần

Tiêu Dao Chiến Thần

Tiêu Dao Chiến Thần

5 năm trước, bị hãm hại bỏ tù!

5 năm sau, hắn vinh quang trở về, thiên hạ quyền thế, tẫn bắt tay trung!

ta sở mất đi, chung sẽ trăm ngàn lần lấy về tới!

tác giả QQ: 1740933187

tác giả Weibo: Ta không phải z bản tôn

Truyện Hay Khác :

Xuyên Nhanh Chi Nhà Ta Nam Thần Siêu Tô Đát
Hắn Cùng Ánh Sáng Nhạt Toàn Khuynh Thành
Mạt Thế Chi Chư Thần Giới
Lóe Hôn Cường Ái: Lão Công, Ngươi Hảo Bổng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s