Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!

Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!

Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!

Vì cứu lại gia tộc xí nghiệp, nàng tiếp nhận rồi sỉ nhục đại dựng.

mười tháng hoài thai trở về, phụ thân chết thảm, vị hôn phu cùng kế muội thông đồng một hơi đem nàng đuổi ra Mộ gia.

ba năm sau lại trở về, vì báo thù, nàng không thể không chọc phải cái kia cao cao tại thượng nam nhân.

chính là nói tốt giả kết hôn, hắn như thế nào liền từng bước ép sát, tấc tấc thâm nhập?

Truyện Hay Khác :

Muôn Đời Đại Đế
Siêu Thần Phế Tế
Đan Đạo Tông Sư
Kháng Nhật Chi Toàn Năng Binh Vương

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s