Long Thần Chí Tôn

Long Thần Chí Tôn

Long Thần Chí Tôn

Bình phàm thiếu niên không có cái thế thiên phú, lại có kinh thế bối cảnh, thân cụ thần bí huyết mạch, thân tàng tà Long Thần.

một hồi tử vong biến cố, lệnh thiếu niên dung hợp tà Long Thần ký ức cập võ hồn, thần uy rung trời hạ!

chập long đã kinh miên, vừa kêu động thiên sơn.

fans đàn: 254466679

Truyện Hay Khác :

Tốt Nhất Tới Cửa Con Rể
Đô Thị Tuyệt Phẩm Y Thánh
Đoàn Sủng Tiểu Khả Ái Thành Mãn Cấp Đại Lão
Cuồng Phong Phệ Long

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s