Hào Môn Người Thừa Kế

Hào Môn Người Thừa Kế

Hào Môn Người Thừa Kế

Hào môn gia gia: “Hảo tôn nhi, ngươi như vậy nỗ lực không hề ý nghĩa, lại không được nói cũng chỉ có thể trở về kế thừa ngàn tỷ gia sản.”

lê nam ngửa mặt lên trời thở dài: “Đầu năm nay, muốn bằng chính mình đôi tay trở nên nổi bật, liền như vậy khó sao?!”

Truyện Hay Khác :

Đô Thị Tiểu Bảo An
Cẩm Tú Về
Nuốt Thiên Tiên Đế
Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s