Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Nghèo túng người làm công trần tây hồi thôn làm ruộng, ngoài ý muốn được đến đặc thù năng lực, từ đây làm giàu, đi hướng đỉnh cao nhân sinh!

xuất sắc cốt truyện, thỉnh điểm đánh đọc, làm ngươi đẹp.

Truyện Hay Khác :

Mỹ Nữ Tổng Tài Thiết Huyết Cuồng Binh
Trọng Sinh Quân Hôn: Nhiếp Ảnh Gia Liêu Hán Hằng Ngày
Nông Gia Tiểu Ngọt Thê: Phúc Hắc Tướng Công Sủng Không Ngừng
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Tà Vương, Ngươi Tốt Xấu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s