Chí Tôn Võ Hồn

Chí Tôn Võ Hồn

Chí Tôn Võ Hồn

Thiếu niên vốn là thiên kiêu, lại gặp vị hôn thê đoạt xá võ hồn; nghèo túng phế vật, lại thức tỉnh song võ hồn, bước lên quật khởi chi lộ; điên cuồng tu luyện, dập nát hết thảy địch nhân, từ nhỏ tiểu nhân quận thành, đi bước một đến chư thiên vạn giới!

Truyện Hay Khác :

Ta Ở Phía Sau Màn Dạy Dỗ Đại Lão
Mạnh Nhất Binh Vương Trở Về
Tu La Chiến Thần
Tư Lễ Giám

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s